• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Робота з кадрами

Довідка

про стан кадрової роботи, підготовку кадрового резерву та виконання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»

Реалізація кадрової політики у відділі освіти Любомльської РДА здійснюється у відповідності з вимогами Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про атестацію педагогічних працівників, Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок працевлаштування випускників ВНЗ, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, інших законодавчих документів. Створено систему перспективного моніторингу розтановки та кадрового забезпечення закладів освіти.

У відділі освіти та ЗНЗ створена нормативно – правова база з кадрових питань та трудового законодавства. Керівники ЗНЗ забезпечені сучасною комп’ютерною технікою та необхідною нормативно – правовою літературою, мають вільний доступ до мережі «Інтернет». Затверджена структура відділу, номенклатура посад, призначення і звільнення яких здійснюється начальником відділу освіти. Відповідно до Закону України «Про відпустки» складено, затверджено та погоджено з профспілковим комітетом графіки щорічних основних і додаткових відпусток для керівників закладів освіти, педагогічних працівників на 2013 рік.

Розроблені посадові інструкції на всі посади у відповідності до вимог Довідника типових кваліфікаційних характеристик.

Відділ освіти здійснює роботу з педагогічними кадрами та особами зарахованими до кадрового резерву, відповідно до щорічного плану роботи згідно вимог управління освіти і науки Волинської облдержадміністрації, спрямовану на удосконалення системи роботи з кадрами, поліпшення якісного складу педагогічних працівників, підготовку дієвого кадрового резерву.

Основним завданням відділу освіти є формування якісного керівного та педагогічного складу навчальних закладів району. Для цього, проводиться аналіз чисельності і якісного складу педагогічних працівників; підготовки, перепідготовка, підвищення кваліфікації, навчання; здійснюється контроль за дотриманням вимог чинного законодавства щодо кадрового забезпечення; здійснюються заходи щодо запобігання та профілактики корупційних проявів.

Начальником відділу освіти затверджено список осіб зарахованих до кадрового резерву керівників шкіл у 2013 який потрібно поновити.

З метою вдосконалення цієї роботи на колегії відділу освіти ухвалюється план роботи з керівними педагогічними кадрами закладів освіти, який затверджено наказом по відділу освіти. Щомісячний план погоджується з Любомльською РДА.

Навчання кадрового резерву проводиться з використанням різних форм занять ( лекторії, ділова гра, робота в групах). За час навчання резервісти набувають навичок прийнятті управлінських рішень, вивчають нормативно – правові документи, що рекламують діяльність закладів освіти, підвищують рівень психолого – педагогічної культури, розвивають педагогічні здібності.

Робота по навчанню кадрового резерву ведеться із залученням до участі в ній спеціалістів відділу освіти, методиста, який відповідає за психологічну службу. З даною категорією працівників проводиться робота з підвищення кваліфікації з питань управлінської діяльності.

Рішенням Любомльської районної ради Волинської області від 19.07.2012 року, №17/2 внесено зміни та доповнення до районної програми «Вчитель» та продовжено термін дії її на 2013 рік.

В районі працює 715 педагогічних працівників, з них 86% мають вищу педагогічну освіту. Кваліфікаційний рівень вчительського колективу складає 52% спеціалістів вищої та першої категорії. Сформовано сталий досвітчений колектив керівних кадрів. Плинність кадрів серед дирекції невелика, об’єктивно зумовлена.

Відповідає вимогам організація методичної роботи. Вчителі району беруть активну участь в обласних семінарах, конференціях. На базі закладів у 2012 році було проведено семінар начальників відділів освіти області, семінар методистів РМК по естетичному вихованню; у 2013 році було проведено обласний семінар керівників райметодоб’єднань вчителів правознавства обласний семінар вчителів математики та географії, обласний семінар вчителів хімії.

В районі працює 90 (13%) молодих спеціалістів, для методичного становлення яких організовані фахові школи молодого педагога..

Організація підготовки та проведення атестаційного процесу відповідає вимогам Положення. Належним чином оформлені відповідні документи, передбачено обов’язковість проходження курсів підвищення кваліфікації.

Систематично велика увага приділяється профорієнтації старшокласників на вибір педагогічної професії. Так у 2013 році 34 випускникам шкіл району видано цільові направлення на навчання у педагогічні ВНЗ.

Студенти вищих навчальних закладів проходять практику на базі ЗНЗ, ДНЗ району.

Постійна увага приділяється підготовці та підвищенню кваліфікації педагогічних працівників. Впродовж 2013 року курси підвищення кваліфікації при ВІППО та ЦІППО пройшли 199 педпрацівників.

Пріорітетним завдання кадрової роботи є комплектування навчальних закладів району молодими спеціалістами з педагогічною освітою. З цією метою відділ освіти підтримує тісні зв’язки з вищими навчальними закладами області. Постійно здійснюється обмін інформацією, укладаються угоди про підготовку педагогів відповідних спеціальностей, проводиться профорієнтаційна робота серед випускників. 14 листопада 2013 року було проведено Волинський ярмарок професій.

Це дозволено у 2013 році прийняти на роботу за направленнями в навчальні заклади району 27 молодих спеціалістів, з якими укладені трудові угоди.

Робота з кадрами та кадровим резервом у відділі освіти постійно вдосконалюється.

На веб - сайті відділу освіти постійно оновлюються матеріали роботи з кадрами.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.11.2011 року № 1240 «Про затвердження Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки», та з метою попередження проявів корупції в системі загальної середньої та дошкільної освіти відділом освіти проводить робота з реалізації Державної програми щодо запобігання та протидії корупції на 2011-2015 роки. Доручено керівникам підпорядкованих органів та установ освіти забезпечити неухильне його виконання. В січні 2013 року проаналізовано дотримання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в цілому, з подальшим інформуванням районної державної адміністрації. Крім того, результати аналізу були висвітлені на підсумковій колегії в лютому 2013 року і прийняте відповідне рішення з цього питання затверджено наказом по відділу освіти.

Для здійснення контролю за дотриманням вимог трудового законодавства, законодавства по дотриманню антикорупційного законодавства щодо фінансової дисципліни у підпорядкованих структурних підрозділах, загальноосвітніх навчальних і дошкільних закладах Любомльського району в 2013 році вибірково оглядалася ділова документація навчальних закладів.

В 2013 році ряд керівників загальноосвітніх навчальних закладів були притягнуті до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання ними службових обов’язків (Любомльська ЗОШ № 2, Забузька ЗОШ тощо).

Для усунення причин, які сприяють злочинним проявам та корупції в звітному періоді, особлива увага приділялась підвищенню рівня правових знань державних службовців відділу освіти та керівників навчальних закладів .Результатом проведення цієї роботи є сто відсоткове подання державними службовцями відділу освіти та керівниками і заступниками керівників загальноосвітніх навчальних закладів декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 та відповідні періоди 2013 року.

Результатом проведеної роботи по запобіганню та протидії корупції є відсутність інформації станом на 20.06.2013 року про випадки порушення антикорупційного законодавства державними службовцями відділу освіти та керівниками загальноосвітні навчальних і дошкільних закладів Любомльського району.

Видача цільових направлень випускникам району

Відділ освіти сприяє в отриманні випускниками ЗНЗ цільових направлень у навчальні заклади всіх рівнів акредитації на педагогічні спеціальності.

В червні - липні відбувалася видача цільових направлень випускникам району. Видано:

- 21 направлення випускникам 9 кл. у вузи I-II рівня акредитації (Луцький, В.Волинський педагогічні коледжі).

- 8 направлень випускникам 11кл. у вузи (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Київський національний лінгвістичний університет).

Кiлькiсть переглядiв: 1784

Коментарi