• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Юридична консультація

ДО УВАГИ КЕРІВНИКІВ ЗНЗ ТА ДНЗ!!!!!

14 травня 2015 року Верховна Рада прийняла законопроект № 0932, яким підвищено рівень соціального захисту ветеранів війни, у т. ч. встановлено право на додаткову оплачувану відпустку тривалістю 14 календарних днів на рік.

Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР (далі — Закон № 504) доповнено статтею 16-2, а Кодекс законів про працю України — статтею 77-2, згідно з якими, учасникам бойових дій, інвалідам війни, статус яких визначений Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», надається додаткова відпустка із збереженням заробітної плати тривалістю 14 календарних днів на рік.

Внесено зміни і до статті 25 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР, згідно з якими учасникам війни, особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», за їх бажанням в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю до 14 календарних днів щорічно, а особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких встановлений відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», — тривалістю до 21 календарного дня щорічно.

Пільги для багатодітних сімей

Роз'яснення

Н А К А З

Від 17 січня 2014 року м. Любомль № 18

Про заборону збору коштів

працівниками навчальних

закладів району

Н А К А З

___________ м.Любомль № ____

Про затвердження «Графіку

прийому громадян з особистих питань

працівниками відділу освіти

Любомльської районної державної адміністрації»

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян», на виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/ 2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити «Графік прийому громадян з особистих питань працівниками відділу освіти Любомльської районної державної адміністрації», що додається (додаток № 1).

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ начальника відділу освіти Любомльської районної державної адміністрації № 82 від 03 березня 2010 року «Про затвердження графіка прийому громадян з особистих питань у відділі освіти райдержадміністрації».

3. Секретарю методичного кабінету Абрамчук Н.В. ознайомити із даним наказом під розписку осіб, вказаних у додатку № 1 до наказу.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти В.І. СТРІЛЬЧУК

Погоджено:

Юрисконсульт відділу освіти Л.А.МАШЕВСЬКА

З наказом ознайомлена( ий): _________________________

З наказом ознайомлена( ий): _________________________

З наказом ознайомлена( ий): _________________________

З наказом ознайомлена( ий): _________________________

З наказом ознайомлена( ий): _________________________

З наказом ознайомлена( ий): _________________________

З наказом ознайомлена( ий): _________________________

З наказом ознайомлена( ий): _________________________

З наказом ознайомлена( ий): _________________________

З наказом ознайомлена( ий): _________________________

З наказом ознайомлена( ий): _________________________

З наказом ознайомлена( ий): _________________________

З наказом ознайомлена( ий): _________________________

З наказом ознайомлена( ий): _________________________

З наказом ознайомлена( ий): _________________________

З наказом ознайомлена( ий): _________________________

З наказом ознайомлена( ий): _________________________

З наказом ознайомлена( ий): _________________________

З наказом ознайомлена( ий): _________________________

З наказом ознайомлена( ий): _________________________

Код ЄДРПОУ

Дата складання

НАКАЗ N _____
(розпорядження)
про надання відпустки

Табельний номер

______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
______________________________________________________________________________________
назва структурного підрозділу
______________________________________________________________________________________
назва професії (посади)
______________________________________________________________________________________
вид відпустки (щорічна основна, додаткова, навчальна, без збереження заробітної плати та ін.)

За період роботи з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року

Період відпустки з "___" ____________ 20__ року по "___" ____________ 20__ року

на календарних дні(в)

Надання матеріальної допомоги на оздоровлення (у разі необхідності відмітити х)

Керівник
підприємства
(установи, організації)


_____________________
підпис


______________________________
П. І. Б.

Керівник структурного
підрозділу

_____________________
підпис

______________________________
П. І. Б.

З наказом (розпорядженням)
ознайомлений

_________________
підпис працівника

"___" ____________ 20__ року

http://pro-u4ot.info/ Бібліотека бухгалтерського обліку

НА ДОПОМОГУ ДИРЕКТОРУ!

ТЕМА: Педагогічний стаж для надбавок за вислугу років: правила обчислення

Педагогічний стаж являє собою сумарну тривалість трудової діяльності працівників в освітніх закладах на посадах, пов’язаних з навчальним процесом. Його правильний підрахунок набуває особливого значення у зв’язку з тим, що сума, яку педагогічні та науково-педагогічні працівники отримують за свою роботу, зростає пропорційно тривалості педагогічного стажу ― адже для таких працівників чинним законодавством передбачені щомісячні надбавки за вислуги років.

Отож, наразі з’ясуємо, кому саме та в

якому розмірі встановлюються такі надбавки.

Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. № 78 (далі ― Порядок № 78). Дія зазначеного Порядку поширюється на працівників, зазначених в Переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963 (далі ― Перелік № 963), і на яких поширюються умови оплати праці працівників навчальних закладів і установ освіти.

Відповідно до п. 1 Порядку № 78 педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти виплачуються щомісячні надбавки за вислугу років у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи в таких розмірах:

― понад 3 роки — 10 відсотків;

― понад 10 років — 20 відсотків;

― понад 20 років — 30 відсотків.

Періоди трудової діяльності, що зараховуються до стажу педагогічної роботи, відображені у Таблиці:

№ з/п

Період роботи, який зараховується до стажу педагогічної роботи

Особливості зарахування

1

Робота на посадах, передбачених Переліком № 963

У тому числі й робота на відповідних посадах у закладах освіти СРСР

2

Робота на посаді старшого піонервожатого

У період до 1 квітня 1991 року

3

Робота на посаді військового керівника та керівника допризовної підготовки

У період до 1 вересня 1994 року

4

Час, впродовж якого виконувалися обов’язки батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу

У тому числі й робота на відповідних посадах у закладах освіти СРСР

5

Робота на посаді групової медичної сестри дитячих ясел та ясел-садків.

У тому числі й робота на відповідних посадах у закладах освіти СРСР

6

Час роботи в спортивних школах усіх типів на посадах керівників, їх заступників з основного виду діяльності, тренерів-викладачів, тренерів-методистів, інструкторів-методистів, акомпаніаторів та на посадах тренерів-викладачів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, тим науково-педагогічним працівникам, які працюють за профілем у вищих навчальних закладах III-ІV рівня акредитації, керівників фізичного виховання, викладачів фізичної культури вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, учителів фізкультури, керівників гуртків, секцій та інших форм гурткової роботи, які працюють в загальноосвітніх навчальних закладах, і педагогічних працівників, що працюють за профілем у позашкільних та дошкільних навчальних закладах

У тому числі й робота на відповідних посадах у закладах освіти СРСР

7

Період роботи викладачами професійно-теоретичної підготовки, старшими майстрами та майстрами виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів за відповідною професією (спеціальністю) на виробництві та у сфері послуг

8

Робота на посадах педагогічних та науково-педагогічних працівників за межами України

Якщо міжнародними угодами (договорами) передбачено зарахування даної роботи до стажу, необхідного для призначення трудових пенсій

9

Викладацька робота в навчальних закладах не за основним місцем роботи

Зараховуються місяці, впродовж яких проводилася викладацька робота, за умови її обсягу не менше ніж 180 годин на навчальний рік

10

Робота на посадах науково-педагогічних або педагогічних працівників за сумісництвом

Зараховується період роботи на цих посадах з обсягом не менше ніж на 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати)

11

Час перебування громадян України на військовій службі

*В тому числі і за контрактом

12

Час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку

13

Час відпустки по догляду за дитиною до шести років без збереження заробітної плати

Основним документом для визначення стажу педагогічної роботи є трудова книжка, а також інші документи, які відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.

Розмір надбавки за вислугу років змінюється з місяця, наступного за тим, в якому виникло таке право, якщо документи, необхідні для своєчасного та правильного розрахунку стажу, знаходяться в навчальному закладі чи установі освіти, або з дня подання працівником таких документів.

На практиці у навчальних закладах документи, потрібні для встановлення стажу педагогічної роботи та нарахування надбавки за вислугу років, переглядаються щорічно на всіх працівників, завдяки чому кадровики та бухгалтера не витрачають час протягом року на виявлення тих працівників, у яких з’являється право на таку надбавку чи збільшується її відсоток. Здійснюється це шляхом створення тарифікаційної комісії, яка й вирішить ці питання, але для цього слід буде вчинити наступні дії:

Наприкінці поточного навчального року (тобто у травні – червні ― залежно від навчального закладу) створити тарифікаційну комісію на наступний навчальний рік, повноваження та діяльність якої затвердити відповідним наказом (Зразок № 1).

До складу тарифікаційної комісії включити керівника навчального закладу, голову профспілкового комітету та інших працівників. Кількість членів комісії повинна бути непарною.

На кожного працівника закладу освіти завести картку-довідку з нарахування стажу педагогічної роботи у довільній формі, до якої включити періоди трудової діяльності, розмір надбавки за вислугу років та дату, на яку зроблено розрахунок стажу. Раз на рік ознайомлювати працівника з даними записами.

Скласти протокол про підсумки роботи комісії і завірити його підписами членів комісії та затвердити керівником закладу освіти (Зразок № 2).

Узагальнити результати роботи комісії наказом, скласти тарифікаційну відомість на відповідний навчальний рік, як додаток до наказу. Ознайомити кожного працівника з наказом та тарифікаційною відомістю під підпис.

Зразок 1

Любомльська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 Любосльської районної ради Волинської області

НАКАЗ

14.05.2013 р. м. Любомль № 245

Про створення тарифікаційної комісії

на 2013 – 2014 навчальний рік

З метою правильності визначення педагогічного стажу роботи працівників та встановлення їм надбавки за вислугу років,

НАКАЗУЮ:

1. Призначити тарифікаційну комісію у складі:

Голова: Янчук Т.С., директор;

Секретар: Тимченко О. Р., вчитель географії;

Члени комісії: Білоус М. Т., заступник директора з навчально-виховної роботи; Сергієнко Л. С., вчитель біології; Красицький І.О.., голова профспілкового комітету.

2. Тарифікаційній комісії:

2.1. Провести перевірку усіх трудових книжок працівників навчального закладу.

Ознайомити під підпис кожного співробітника із записами його трудової книжки.

Термін: до 14.06.2013 р. Відповідальний: Білоус М. Т.

2.2. Здійснити перевірку документів про освіту, даних про педагогічний стаж, встановлення кваліфікаційних категорій та присвоєння педагогічних звань.

Термін: до 14.06.2013 р. Відповідальний: Білоус М. Т.

2.3. Ознайомити під підпис у тарифікаційній відомості на 2013 – 2014 навчальний рік кожного працівника.

Термін: до 03.09.2013 р. Відповідальний: Тимченко О. Р.

3. Комісії провести необхідну роботу та надати матеріали для узгодження з профспілковим комітетом.

Термін: 01.07.2013 р. Відповідальний: Тимченко О. Р.

4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор (Янчук) Т.С.Янчук

Зразок 2

Протокол № 1

Засідання тарифікаційної комісії

Любомльської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Любомльської районної ради Волинської області

12.06.2013 р.

Голова: Янчук Т.С.., директор;

Секретар: Тимченко О. Р., вчитель географії;

Члени комісії: Павлюк В.П.. , заступник директора з навчальної роботи; Сергієнко Л. С., вчитель біології; Красицький І.О.голова профспілкового комітету.

Порядок денний:

Про встановлення педагогічного стажу роботи працівників.

СЛУХАЛИ:

Павлюк В.П., заступника директора з навчально-виховної роботи, яка доповіла про встановлення педагогічного стажу роботи працівників закладу освіти.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити стаж роботи педагогічних працівників закладу освіти станом на 12 вересня 2013 року:

№ п/п

ПІБ

Працівника

Загальний стаж

Педагогічний стаж

днів

місяців

років

днів

місяців

років

1

Семенюк О.С.

18

3

15

12

05

9

2

Веремчук О.Г.

21

11

8

21

11

8

Голова Янчук Т.С.Янчук

Секретар Тимченко О. Р. Тимченко

Члени комісії: ____________ _________________

_____________ __________________

На практиці досить часто виникають питання щодо розрахунку педагогічного стажу для нарахування надбавок, наприклад:

ЗАПИТАННЯ: Чи зараховується до педагогічного стажу час навчання у вищому навчальному закладі?

ВІДПОВІДЬ: Слід памятати, що відповідно до Порядку № 78 до стажу для встановлення надбавок включається тільки період педагогічної роботи, тобто період навчання не враховується.

ЗАПИТАННЯ: З якого періоду відпустка для догляду за дитиною до досягення нею трирічного віку не зараховується до педагогічного стажу?

ВІДПОВІДЬ: Законодавством не передбачено призупинення перебігу нарахування педагогічного стажу на час якогось періоду відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

ЗАПИТАННЯ: Як підтвердити педагогічний стаж, якщо в трудовій книжці відсутній запис викладацької роботи за сумісництвом?

ВІДПОВІДЬ: Трудова книжка є основним документом для визначення стажу роботи, але не єдиним. В цьому разі до тарифікаційної комісії необхідно надати довідку про роботу за сумісництвом в іншому освітньому закладі.

Наприкінці ще раз підкреслимо, що Порядком № 78 передбачені правила обчислення педагогічного стажу тільки для встановлення надбавок за вислугу років.

Машевська Л.А.

Юрисконсульт методкабінету

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 травня 2001 р. № 559

Київ

Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

№ 170 від 15.02.2002

№ 720 від 02.06.2004

№ 511 від 28.05.2012}

Відповідно до статті 21 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:

перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам;

Порядок проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок.

Перший

віце-прем'єр-міністр України

Ю.ЄХАНУРОВ

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 травня 2001 р. № 559

ПЕРЕЛІК

професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам

1. Харчова та переробна промисловість (крім працівників підприємств з виробництва дріжджів, олії, сушених овочів, солі, молочної кислоти, фасування чаю, кави; млинів, крупорушок, зерносховищ, елеваторів; крохмалепатокових, соледобувних, спиртових, лікеро-горілчаних підприємств; складів зерна, борошна, круп)

{Назва розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 720 від 02.06.2004}

Працівники адміністрації, які мають доступ у виробничі цехи, складські приміщення, холодильники, експедиції, виробничі лабораторії

Технологи, начальники цехів

{Абзац третій розділу 1 виключено на підставі Постанови КМ № 720 від 02.06.2004}

Працівники лабораторій та заквасного відділення

Працівники складів, холодильників

Персонал, який миє обладнання, готує мийні засоби та дезінфекційні розчини

Медичний персонал

Прибиральники приміщень

Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях

Вантажники

Водії, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх видах транспорту)

Працівники пунктів приймання сирого молока

Працівники кремово-кондитерських виробництв, цехів

{Розділ 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 720 від 02.06.2004}

Працівники цехів виробництва дитячого харчування

{Розділ 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 720 від 02.06.2004}

Працівники цехів виробництва морозива, десертів

{Розділ 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 720 від 02.06.2004}

Працівники цехів фасування продукції молокопереробної, м'ясопереробної та рибопереробної промисловості, іншої готової до споживання продукції

{Розділ 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 720 від 02.06.2004}

Працівники цехів виробництва кулінарної продукції

{Розділ 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 720 від 02.06.2004}

Працівники інших виробничих цехів виробництва харчових продуктів

{Розділ 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 720 від 02.06.2004}

{Розділ 2 виключено на підставі Постанови КМ № 720 від 02.06.2004}

3. Підприємства продовольчої торгівлі, в тому числі дрібнороздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків

Адміністрація (крім осіб, що не мають контакту з продукцією, яка зберігається та реалізується)

Продавці

Працівники складів, холодильників, експедитори

Персонал, який миє обладнання, та прибиральники приміщень

Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтом торговельного та холодильного обладнання

4. Ринки

Адміністрація та персонал продовольчих ринків (крім осіб, що не мають контакту з продукцією, яка зберігається та реалізується)

Продавці молокопродуктів та готової до вживання харчової продукції власного виробництва, товарів дитячого асортименту

Продавці, що реалізують на ринках харчові продукти промислового виробництва

Працівники продовольчих складів, холодильників

Слюсарі, електромонтери та інші працівники, зайняті ремонтом торговельного та холодильного обладнання

5. Підприємства громадського харчування

Адміністрація

Завідуючі виробництвом

Технологи

{Розділ 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 720 від 02.06.2004}

Кухарі та кухонні працівники

Кондитери

Офіціанти

Робітники, що здійснюють кейтеринг (крім іноземних робітників, що здійснюють кейтеринг у процесі обслуговування населення під час проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за наявності у них медичного документа, що підтверджує можливість роботи у сфері громадського харчування) та цехів бортового харчування на авіатранспорті

{Абзац восьмий пункту 5 в редакції Постанови КМ № 511 від 28.05.2012}

Працівники відділів бортового харчування авіакомпаній

Водії автоліфтів

Шипчандлери

Працівники вагонів-ресторанів, камбузів

Працівники складів, холодильників

Персонал, який миє обладнання, та прибиральники приміщень

Слюсарі, електромонтери та працівники, зайняті ремонтними роботами у виробничих та складських приміщеннях

Працівники, що мають доступ до миття обладнання, посуду, інвентарю (бригади з обслуговування підприємств для проведення прибирання, миття та дезінфекційних робіт), і працівники, що тимчасово залучаються до роботи на харчових об'єктах

6. Навчальні заклади, крім вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації

Керівники, їх заступники

Педагогічні працівники

Медичний персонал

Працівники харчоблоків

Спеціалісти, що беруть участь у навчально-виховному процесі

Технічний персонал

Учні перед проходженням виробничої практики на об'єктах, працівники яких підлягають обов'язковому профілактичному медичному огляду

{Розділи 6-9 замінено розділом 6 згідно з Постановою КМ № 720 від 02.06.2004}

10. Вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації

Студенти перед початком проходження виробничої практики на об'єктах, працівники яких підлягають обов'язковому профілактичному медичному огляду

{Розділ 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 720 від 02.06.2004}

11. Притулки для неповнолітніх

Адміністрація

Викладачі, вчителі, вихователі

Медичний персонал

Працівники харчоблоків

Інший педагогічний і технічний персонал

12. Оздоровчі заклади для дітей з цілорічним та сезонним перебуванням

Адміністративно-господарський персонал

Педагогічний персонал

Медичний персонал

Працівники харчоблоків

Обслуговуючий персонал

{Розділ 12 в редакції Постанови КМ № 720 від 02.06.2004}

13. Лікувально-профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати)

Адміністрація

Вихователі, помічники вихователів

Медичний персонал (лікарі, середній та молодший медичний персонал)

Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень

Працівники харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів

Працівники дитячих молочних кухонь

14. Пологові будинки (відділення), дитячі лікарні (відділення), відділення патології новонароджених, недоношених

Адміністрація

Медичні працівники (лікарі, середній та молодший медичний персонал)

Працівники харчоблоків, їдалень та роздавальних пунктів

Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень

15. Пральні, приймальні пункти білизни, хімчистки

Приймальники

Пральники, прасувальники

16. Перукарні, косметичні та масажні кабінети, кабінети татуажу, салони пірсингу та візажу

{Назва розділу 16 в редакції Постанови КМ № 720 від 02.06.2004}

Працівники адміністрації, які безпосередньо займаються обслуговуванням відвідувачів

{Абзац перший розділу 16 в редакції Постанови КМ № 720 від 02.06.2004}

Перукарі

Манікюрниці

Педикюрниці

Косметики

Масажисти

Візажисти

{Розділ 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 720 від 02.06.2004}

Працівники, що виконують татуаж і пірсинг

{Розділ 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 720 від 02.06.2004}

Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень

17. Лазні, сауни

Адміністрація

Робітники з обслуговування лазень, саун, душових, у тому числі масажисти

Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень

18. Готелі

Адміністрація, що бере участь у процесі обслуговування

Чергові

Покоївки

Кастелянки

Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень

19. Гуртожитки

Адміністрація

Вихователі

Кастелянки

Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень

20. Спортивно-оздоровчі комплекси

Адміністрація

Тренери

Інструктори

Медичний персонал

Працівники басейнів та лікувальних ванн

Інженери

Техніки

Прибиральники

Обслуговуючий персонал

21. Заклади культури (театри, цирки, клуби, будинки культури тощо)

Гримери

Костюмери

Працівники, що безпосередньо займаються обслуговуванням відвідувачів

{Абзаци третій і четвертий розділу 21 замінено абзацом третім згідно з Постановою КМ № 720 від 02.06.2004}

22. Розважальні заклади

Обслуговуючий персонал

Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень

23. Підприємства фармацевтичної промисловості

Працівники адміністрації, які мають доступ у виробничі цехи, складські приміщення, виробничі лабораторії

Фасувальники

Гранулювальники

Оператори

Приймальники

Апаратники

Провізори

Інженери

Техніки

Таблетувальники

Технічний персонал, у тому числі прибиральники приміщень

23-1. Аптеки та їх структурні підрозділи

Працівники, зайняті виробництвом, фасуванням та реалізацією лікарських засобів

{Перелік доповнено розділом 23-1 згідно з Постановою КМ № 720 від 02.06.2004}

24. Підприємства та об'єкти водопостачання і каналізації

Працівники, безпосередньо причетні до водопостачання, збору та очистки стічних вод, у тому числі на суднах, у залізничних вагонах, на літаках

{Розділ 24 в редакції Постанови КМ № 720 від 02.06.2004}

25. Метрополітен

Контролери

Прибиральники рухомого складу та приміщень метрополітену

26. Транспортно-дорожній комплекс

а) автомобільні, залізничні, морські та річкові вокзали, аеропорти, аеродроми, морські та річкові порти, кемпінги, мотелі

Працівники місць відпочинку локомотивних бригад, водіїв автобусів, членів екіпажів повітряних, морських та річкових суден

{Абзац перший пункту "а" розділу 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 720 від 02.06.2004}

Прибиральники приміщень вокзалів, портів та автостанцій

Працівники кімнат відпочинку пасажирів на вокзалах у портах та на автостанціях

Працівники кімнат матері і дитини вокзалів, портів та автостанцій

Мийники літальних апаратів

Працівники з приймання та видачі вантажу

б) рухомий склад авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового транспорту

Начальники пасажирських поїздів, провідники, інші працівники поїзних бригад

Бортпровідники всіх видів транспорту

Працівники пунктів, які безпосередньо пов'язані з підготовкою пасажирських составів до рейсу

Працівники рефрижераторних поїздів та секцій

Касири, контролери всіх видів пасажирського транспорту

Працівники, зайняті транспортуванням харчової продукції (на всіх видах транспорту - авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового), у тому числі вантажники

27. Рибне господарство

Члени екіпажів суден

Рибалки на внутрішніх та закритих водоймах

Рибалки, які займаються прибережним ловом

Працівники рибоприймальних пунктів

28. Суб'єкти господарювання, що займаються розведенням, вирощуванням і реалізацією тварин

Тваринники

Працівники тваринницьких ферм

Працівники цехів виготовлення кормів

Оператори машинного доїння

Оператори штучного запліднення тварин

Доярки (дояри)

{Розділ 28 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 720 від 02.06.2004}

29. Приватні послуги удома

Репетитори, гувернантки, доглядальниці, прибиральниці, кухарі, манікюрниці, педикюрниці, масажисти

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 23 травня 2001 р. № 559

ПОРЯДОК

проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок

1. Відповідно до цього Порядку проводяться обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди (далі - обов'язкові медичні огляди) працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб (далі - працівники), та видача їм особистих медичних книжок.

2. Обов'язкові медичні огляди проводяться за рахунок роботодавців (підприємство, установа, організація або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, що використовують працю найманих працівників).

Витрати закладів та установ охорони здоров'я, пов'язані з проведенням обов'язкових медичних оглядів працівників бюджетних установ та організацій, покриваються за рахунок коштів, передбачених кошторисом на утримання відповідного закладу та установи охорони здоров'я.

Працівники підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності відшкодовують вартість бланка особистої медичної книжки закладам та установам охорони здоров'я, які проводитимуть обов'язкові медичні огляди при проходженні попереднього профілактичного медичного огляду до прийняття на роботу, та у разі необхідності отримання нового бланка цієї книжки у зв'язку з його втратою, зіпсуттям або неможливістю подальшого використання чи придбавають зазначений бланк за власні кошти в організаціях, уповноважених реалізувати бланки суворої звітності.

{Пункт 2 доповнено абзацом третім згідно з Постановою КМ № 170 від 15.02.2002}

Громадяни, які займаються індивідуальною діяльністю, проходять медичний огляд та отримують особисту медичну книжку за власні кошти.

3. Терміни проведення обов'язкових медичних оглядів встановлюються МОЗ.

У разі погіршення епідемічної ситуації за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо проведення позачергових обов'язкових медичних оглядів.

4. Перелік необхідних обстежень, лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових медичних оглядів, затверджується МОЗ.

5. Головні лікарі закладів та установ охорони здоров'я, які проводитимуть обов'язкові медичні огляди:

за погодженням з відповідним головним державним санітарним лікарем затверджують плани-графіки їх проведення;

визначають місце їх проведення та затверджують список лікарів, які проводитимуть обстеження.

6. Роботодавець забезпечує ведення журналу реєстрації особистих медичних книжок, де зазначаються номер, серія, дата видачі книжки, прізвище, ім'я та по батькові її власника.

{Пункт 6 в редакції Постанови КМ № 170 від 15.02.2002}

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 170 від 15.02.2002}

{Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ № 170 від 15.02.2002}

9. Видачу або реалізацію особистих медичних книжок можуть здійснювати:

{Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 170 від 15.02.2002}

організації, уповноважені реалізувати бланки суворої звітності;

заклади та установи охорони здоров'я, які проводитимуть обов'язкові медичні огляди.

{Абзац третій пункту 9 в редакції Постанови КМ № 170 від 15.02.2002}

10. Особиста медична книжка видається працівникові тільки для проходження медичного огляду, після чого вона підлягає поверненню роботодавцеві, який забезпечує зберігання цієї книжки. В окремих випадках, коли зберігання особистої медичної книжки у роботодавця є недоцільним або неможливим, допускається її зберігання у працівника.

У разі звільнення працівника особиста медична книжка видається йому під розписку разом з трудовою книжкою.

Зразок бланка особистої медичної книжки та порядок її ведення затверджуються МОЗ.

11. Для проведення обов'язкового періодичного медичного огляду роботодавець складає за погодженням з відповідним головним державним санітарним лікарем список працівників, які повинні пройти цей огляд. Копія списку передається до закладу або установи охорони здоров'я, де проводитиметься цей огляд. У разі проведення попереднього (до прийняття на роботу) обов'язкового медичного огляду роботодавець направляє закладу чи установі охорони здоров'я відповідного листа.

Роботодавець здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність.

12. Усі результати обстеження, що проводяться лікарями-спеціалістами (у тому числі лабораторних, клінічних та інших досліджень), обов'язково заносяться до особистої медичної книжки.

На підставі результатів обстеження кожен лікар-спеціаліст робить висновок щодо можливості допущення працівника до роботи.

13. Дані про результати обов'язкових медичних оглядів працівників підлягають обліку у відповідних установах державної санітарно-епідеміологічної служби.

14. Установи державної санітарно-епідеміологічної служби під час здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду перевіряють своєчасність проходження обов'язкового медичного огляду та наявність особистих медичних книжок у працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам.

15. Контроль за реєстрацією, обліком, рухом бланків особистої медичної книжки та за їх видачею здійснює Державне управління справами разом з МВС, відповідно до інструкції з обліку бланків суворої звітності.

ЛЮБОМЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

26 лютого 2013 року м.Любомль № 76

Про посилення контролю за

проведенням обов’язкових профілактичних

медичних оглядів працівниками

навчальних закладів та видачі їм особистих

медичних книжок

Відповідно до Порядку проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 та з метою недопущення порушення чинного законодавства

НАКАЗУЮ:

1.Керівникам навчальних закладів:

§ Суворо дотримуватися вимог «Порядку проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559.

Постійно

§ Під особисту відповідальність забезпечити зберігання особистих медичних книжок працівників навчальних закладів.

· Заборонити зберігання особистих медичних книжок працівників навчальних закладів поза межами навчального закладу.

· У разі прийому на роботу працівників суворо дотримуватися вимог проведення попереднього (до прийняття на роботу) обов'язкового медичного огляду. За потреби направляти відповідного листа закладу чи установі охорони здоров'я.

· У разі звільнення працівника особисту медичну книжку видавати йому під розписку разом з трудовою книжкою.

· Здійснювати контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і нести персональну відповідальність за допуск таких працівників до роботи без проходження обов'язкових медичних оглядів.

Постійно

· Особисту медичну книжку видавати працівникові тільки для проходження періодичного профілактичного медичного огляду після чого вона підлягає поверненню роботодавцеві, який забезпечує зберігання цієї книжки.

Постійно

· Забезпечити ведення журналу реєстрації особистих медичних книжок, де зазначаються номер, серія, дата видачі книжки, прізвище, ім'я та по батькові її власника. Здати заведені «Журнали реєстрації особистих медичних книжок» до відділу освіти для огляду на правильність ведення :

До 07 березня 2013 року

· Заборонити допуск до роботи працівників без проходження попереднього або профілактичного медогляду.

2. Методисту з кадрових питань Вігурі Л.Я. під час прийому на роботу педагогічних працівників до навчальних закладів району, контролювати наявність відповідного попереднього медогляду у таких осіб.

3. У разі виявлення фактів недотримання вимог Порядку проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559, керівники навчальних закладів будуть притягнуті до відповідальності в порядку, передбаченому законодавством.

Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти В.І.Стрільчук

Погоджено:

Юрисконсульт Л.А.Машевська

Ознайомлений: Вігура Л.Я._________________

ЛЮБОМЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З

03 червня 2013 року м.Любомль № 236

Про затвердження «Положення

щодо преміювання, встановлення надбавок

і надання матеріальної допомоги керівникам та

їх заступникам загальноосвітніх навчальних

закладів, які знаходяться в підпорядкуванні

відділу освіти»

Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказом Міністерства України у справах молоді та спорту від 23.09.2005 № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» із змінами і доповненнями, наказом Міністерства України культури і туризму України від 18.10.2005 № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» (із змінами) та з метою стимулювання праці, забезпечення матеріальних потреб керівників, заступників загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться в підпорядкування відділу освіти залежно від результатів їх колективної та індивідуальної праці через систему законодавчих, нормативних, економічних, соціальних та організаційних заходів, пов′язаних з належним функціонуванням освітніх установ Любомльського району

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити «Положення про преміювання, встановлення надбавок

та надання матеріальної допомоги керівникам та їх заступникам загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться в підпорядкуванні відділу освіти», що додається (додаток № 1).

2. Затвердити склад комісії для визначення керівникам загальноосвітніх навчальних закладів та їх заступникам виплат стимулюючого характеру, що додається. (додаток № 2)

3. Централізованій бухгалтерії відділу освіти (Дроздович І.М.) довести дане Положення до відома керівників підвідомчих установ.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник відділу освіти В.І.Стрільчук

Погоджено

Головний бухгалтер І.М.Дроздович

Юрисконсульт Л.А.Машевська

З наказом ознайомлені:

Дроздович І.М. член комісії, головний бухгалтер ____________

Соломянюк Л.М., член комісії, зав методкабінетом___________

Кибиш В.С. – голова районної організації профспілок (за згодою)__________

Вігура Л.Я.- методист РМК з кадрових питань_________________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ відділу освіти Любомльської

райдержадміністрації

03 червня 2013р. № 236

ПОЛОЖЕННЯ

щодо преміювання, встановлення надбавок і надання матеріальної допомоги керівникам та їх заступникам загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться в підпорядкуванні відділу освіти

1.Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене на підставі положень Кодексу законів про працю України від 10.12.1971р. №322-УШ (із змінами), Закону України "Про оплату праці" від 24.03.1995р. №108/95-ВП (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002р. №1298 "Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами), Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993р. №102 (із змінами), статті 57 Закону України «Про освіту» з метою матеріального стимулювання добросовісної праці керівників та їх заступників, за сумлінне творче виконання службових обов'язків і визначає порядок і розміри виплати їм премій за підсумками роботи, встановлення надбавок до посадових окладів за високі досягнення у праці, за виконання особливої важливої роботи, за складність, напруженість у роботі, надання матеріальної допомоги.

1.2. Зазначене Положення спрямоване на забезпечення матеріальної зацікавленості адміністрації загальноосвітнього навчального закладу у підвищенні якості виконуваних обов'язків, функцій, завдань, спрямованих на покращення діяльності установи.

1.3. Дане Положення може бути доповнене чи змінене відповідно до умов дії інструктивних та нормативних документів.

2. Критерії і показники преміювання

2.1. Обов'язковими умовами для розгляду питання про преміювання керівників (заступників) є:

· добросовісне ставлення до виконання своїх функціональних обов'язків, спрямоване на досягнення підвищеної якості роботи установи;

· дотримання в роботі вимог чинного трудового законодавства, Правил внутрішнього трудового розпорядку інших нормативно-правових актів, що регламентують різні сторони їх трудової діяльності;

· відсутність порушень трудової дисципліни, техніки безпеки і охорони праці, правопорушень серед учнів;

· своєчасне і якісне складання звітності, кошторисів витрат, їх достовірність та економічне обгрунтування, відсутність фінансових порушень, дебіторської та кредиторської заборгованості, використання в повному обсязі помісячного розподілу коштів загального і спеціального фондів;

· виконання планів по контингенту учнів, класах, групах, діто-днях, наповненості, збереження контингентів протягом навчального року, відвідування учнями навчальних закладів;

· правильне використання фонду заробітної плати, установлення посадових окладів, суворе дотримання штатної, фінансової і касової дисципліни, своєчасне проведення нарахувань і перерахунків із заробітної плати, відсутність заборгованості із виплат заробітної плати;

· виконання навчальних планів з предметів, вивчення програмного матеріалу, середня успішність по предметах;

· дотримання встановлених лімітів по енергоносіях, вжиття заходів щодо енергозбереження;

· вжиття заходів щодо оновлення матеріально-технічної бази установи, проведення капітального та поточного ремонтів відповідно актів до виконаних робіт та помісячних затверджених асигнувань на зазначене;

· організація систематичного підвищення кваліфікації педагогічних і інших працівників, виконання плану курсової підготовки, атестації працівників, надання методичної допомоги;

· забезпеченість належного та в повному обсязі використання коштів на утримання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківської опіки;

· укомплектованість установи кадрами, їх стабільність, відсутність вакансій, скарг.

При преміюванні можуть бути враховані і інші показники роботи установи, які свідчать про покращення діяльності установи.

3. Джерела преміювання.

3.1. Джерелом для виплати премії є фонд преміювання, який утворюється в установі при плануванні відповідно до п.3 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. №102.

3.2. На преміювання також спрямовуються кошти за рахунок економії фонду заробітної плати, яка утворюється протягом року в установі. Розмір економії із заробітної плати визначається як різниця між плановою сумою асигнувань по КЕКВ 2100, 2120 (з урахуванням змін проведених в установленому порядку) і сумою фактичних витрат. Преміювання керівників (заступників) підвідомчих відділу освіти уствнов проводиться в межах затвердженого фонду оплати праці кожної установи.

4. Порядок і умови преміювання.

4.1. Преміювання керівників та їх заступникам, закладів, підвідомчих відділу освіти, проводиться за підсумками роботи установи з урахуванням завдань, які стоять перед керівництвом в процесі виконання службових обов'язків, за погодженням з профспілковим комітетом та в межах асигнувань, передбачених кошторисом установи на оплату праці.

4.2. Премії виплачуються, за підсумками роботи установи за квартал, рік або з нагоди професійного свята, ювілеїв, виходу на пенсію, інших урочистих або важливих подій тощо.

4.3. Питання преміювання керівника, заступників за підсумками роботи установи, розглядається відділом освіти Любомльської райдержадміністрації за поданням, яке надійшло від установи, погодженого з профспілковим комітетом (або уповноваженим представником трудового колективу), в якому чітко зазначено результати діяльності директора, кожного заступника відповідно до зазначених критеріїв і показників преміювання за період роботи, що визначається.

4.4. Розмір премії кожному працівнику встановлюється залежно від особистого внеску у загальні підсумки діяльності установи і згідно п.53 Інструкції №102 максимальними розмірами не обмежується. Конкретний розмір премії визначається начальником відділу освіти Любомльської райдержадміністрації в абсолютній сумі або у відсотках до посадового окладу. Враховується фактично відпрацьований час роботи на даній посаді.

4.5. Підставою для нарахування та виплати премій є наказ начальника відділу освіти Любомльської райдержадміністрації, який погоджується з керінвиками структурних підрозділів відділу освіти.

4.6. Премії включаються у розрахунок середньої заробітної плати працівників при обчисленні її у всіх випадках, згідно з діючим законодавством.

4.7. Премії за підсумками роботи за квартал, рік включаються у заробіток того місяця, на який вони припадають і виплачуються разом із заробітною платою, що нарахована в цьому місяці.

4.8. Керівники (заступники) можуть бути позбавлені премії повністю або частково на підставі наказу начальника відділу освіти Любомльської райдержадміністрації за недоліки та упущення в роботі, несвоєчасне або неякісне виконання виробничих завдань та своїх функціональних обов'язків, за порушення трудової і фінансової дисципліни, техніки безпеки, охорони праці, відсутність результативності у виконанні поставлених завдань. Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення преміювання до працівника не застосовується.

Документація, яка необхідна для прийняття працівників на роботу

 1. Заява на ім’я керівника.
 1. Трудова книжка (для сумісників – копія, завірена на основному місці роботи)
 1. Копія диплома (якщо необхідно).
 1. Особова картка П-2.
 1. Особистий литок по обліку кадрів.
 1. Особова картка на підтвердження педагогічного стажу (для педагогів)
 1. Автобіографія.
 1. Копія свідоцтва про соціальне страхування
 1. Копія паспорта
 1. Копія ідентифікаційного номера
 1. Атестаційний лист (якщо працівник атестувався протягом останніх 5 років)
 1. Посвідчення про підвищення кваліфікації (якщо був на курсах )
 1. Військовий квиток-для осіб (чол.) призовного віку до 25 років включно.

ПОРЯДОК

виплати надбавок за вислугу років педагогічним

та науково-педагогічним працівникам навчальних

закладів і установ освіти

1. Педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти виплачуються надбавки за вислугу років щомісяця у відсотках до посадового окладу (ставки заробітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах:

понад 3 роки - 10 відсотків,

понад 10 років - 20 відсотків

понад 20 років - 30 відсотків.

2. До стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за

вислугу років педагогічних та науково-педагогічних працівників

(далі - стаж педагогічної роботи) зараховується час роботи на

посадах, передбачених переліком, затвердженим постановою Кабінету

Міністрів України від 14 червня 2000 р. N 963 ( 963-2000-п ), а

також:

час роботи на посаді старшого піонервожатого у період до 1 квітня 1991 року;

час роботи на посаді військового керівника та керівника допризовної підготовки у період до 1 вересня 1994 року;

час, протягом якого виконувалися обов'язки батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу;

час роботи на посаді групової медичної сестри дитячих ясел та ясел-садків;

час роботи у спортивних школах усіх типів на посадах керівників, їх заступників з основного виду діяльності, тренерів-викладачів, тренерів-методистів, інструкторів-методистів, акомпаніаторів та на посадах тренерів-викладачів спеціалізованих

навчальних закладів спортивного профілю, тим науково-педагогічним

працівникам, що працюють за профілем у вищих навчальних закладах

III-IV рівня акредитації, керівників фізичного виховання,

викладачів фізкультури вищих навчальних закладів I-II рівня

акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, учителів

фізкультури, керівників гуртків, секцій, студій та інших форм

гурткової роботи, які працюють за профілем у загальноосвітніх

навчальних закладах, і педагогічних працівників, які працюють за

профілем у позашкільних та дошкільних навчальних закладах;

( Пункт 2 доповнено абзацом шостим згідно з Постановою КМ N 1089

( 1089-2004-п ) від 25.08.2004 )

час роботи викладачів професійно-теоретичної підготовки,

старших майстрів та майстрів виробничого навчання

професійно-технічних навчальних закладів за відповідною професією

(спеціальністю) на виробництві та у сфері послуг. { Пункт 2

доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 535 ( 535-2008-п ) від

11.06.2008 }

До стажу педагогічної роботи зараховується робота на відповідних посадах у закладах освіти СРСР.

3. Час роботи на посадах педагогічних та науково-педагогічних

працівників за межами України зараховується до стажу педагогічної

роботи, якщо міжнародними угодами (договорами) передбачено

зарахування роботи до стажу, необхідного для призначення трудових

пенсій.

4. Працівникам підприємств, установ, організацій, які крім

основної роботи займалися викладацькою роботою у навчальних

закладах обсягом не менше ніж 180 годин на навчальний рік, до

стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років

зараховуються місяці, протягом яких проводилася викладацька

робота.

Працівникам підприємств, установ, організацій, які крім

основної роботи працювали за сумісництвом на посадах

науково-педагогічних або педагогічних працівників з обсягом роботи

не менше ніж на 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати),

до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років

зараховується період роботи на цих посадах. ( Пункт 4 доповнено

абзацом згідно з Постановою КМ N 1089 ( 1089-2004-п ) від

25.08.2004 )( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1089 ( 1089-2004-п ) від 25.08.2004 )

5. До стажу педагогічної роботи зараховується час перебування

громадян України на військовій службі, час перебування у відпустці

по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та

відпустка без збереження заробітної плати (частини третя і шоста

статті 179 Кодексу законів про працю України) ( 322-08 ).

6. Основним документом для визначення стажу педагогічної роботи є трудова книжка та інші документи, що відповідно до законодавства підтверджують стаж роботи.

7. Зміна розміру надбавки за вислугу років провадиться з місяця, що настає за місяцем, коли виникло таке право, якщо документи, необхідні для своєчасного і правильного обчислення стажу, знаходяться в навчальному закладі чи установі освіти, або з дня подання таких документів працівником.

8. У разі коли педагогічні та науково-педагогічні працівники

виконують роботу обсягом менше або більше норми, передбаченої ставкою заробітної плати, розмір надбавки за вислугу років зменшується або збільшується пропорційно навантаженню (обсягу роботи).

Про організацію та порядок оплати праці

за заміну тимчасово відсутніх учителів

Міністерство освіти і науки України та ЦК Профспілки

працівників освіти і науки України на .численні запити з місць

стосовно порядку організації заміни (заміщення) тимчасово

відсутніх учителів та оплати праці за виконання цієї роботи

роз'яснюють наступне.

У випадку заміни відсутнього учителя іншим учителем

забезпечується оплата праці за додатково проведені уроки, порядок

здійснення якої унормовано п. 73 Iнструкції про порядок обчислення

заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом

Міністерства освіти України 15 квітня 1993 року N 102

( z0056-93 ). При оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх у

зв'язку з хворобою або з інших причин вчителів, яке тривало не

більше двох місяців, здійснюється погодинна оплата праці.

Розмір погодинної ставки заробітної плати визначається шляхом

ділення місячної тарифної ставки, встановленої за відповідну норму

годин навчального навантаження на тиждень, на середньомісячну

кількість годин, передбачену балансом робочого часу на відповідний

рік.

Якщо заміщення тривало понад два місяці, то оплата праці

учителя провадиться з першого дня заміщення за всі години

фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому

п. 68 Iнструкції ( z0056-93 ), а саме, шляхом множення ставки

заробітної плати на їх фактичне навчальне навантаження на тиждень

і ділення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень.

Керівники навчальних закладів несуть відповідальність за

своєчасне і повне виконання програм з усіх навчальних предметів в

межах часу, передбаченого на кожний предмет відповідно до

навчального плану, а також встановленої максимальної кількості

навчальних годин на тиждень для учнів, не допускаючи їх

перевантаження.

Як правило, керівники навчальних закладів повинні

організувати заміщення тимчасово відсутніх учителів учителями тієї

ж спеціальності, забезпечивши оплату праці відповідно до п. 73, 68

Iнструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників

освіти ( z0056-93 ).

В такому ж порядку здійснюється оплата праці учителів, які

постійно не працюють в даному навчальному закладі, а лише

залучаються до заміщення тимчасово відсутніх педагогів.

В окремих виняткових випадках, коли таку заміну забезпечити

неможливо, заміщення здійснюється наступним чином. Учителі з інших

дисциплін, заміняючи тимчасово відсутніх колег, виконують програму

з свого предмета дещо наперед, щоб згодом передати відповідні

години учителю, який нині відсутній, для виконання пропущеної

програми.

У такому випадку учителю, який забезпечує заміну тимчасово

відсутнього колеги, додаткова оплата не провадиться. Йому

виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації протягом

всього часу як за період тимчасового заміщення, так і за дні, коли

відповідні години були тимчасово передані раніше відсутньому

вчителю для виконання програми.

Учителю, який був раніше відсутнім після виходу на роботу

виплачується заробітна плата відповідно до тарифікації, а також

здійснюється додаткова оплата за проведені додатково уроки на

умовах погодинної оплати праці відповідно до пункту 73 Iнструкції

( z0056-93 ).

Одночасно повідомляємо, що обмеження розміру доплат за

виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, передбачене

підпунктом 3-а) пункту 4 наказу Міністерства освіти і науки

України від 26.09.05 р. N 557 ( z1130-05 ), не має поширюватись на

учителів, оскільки вони витрачають на виконання обов'язків

тимчасово відсутніх працівників додатковий час понад встановлену

їм норму.

Оплата праці за заміну тимчасово відсутніх учителів у зв'язку

із хворобою, навчанням у вищих навчальних закладах, при

перебуванні на курсах підвищення кваліфікації, у службовому

відрядженні, у творчих відпустках, за час виконання державних або

громадських обов'язків, інших випадках, передбачених чинним

законодавством, здійснюється в межах затвердженого фонду оплати

праці. Для забезпечення відповідних виплат мають бути передбачені

необхідні видатки при визначенні потреби фонду оплати праці.

Міністр освіти і науки України I.Вакарчук

Причини звільнення:

 • за власним бажанням , згідно зі ст.. 38 КЗпП України;
 • - за власним бажанням у зв’язку з переходом в іншу школу, згідно зі ст.. 38 КЗпП України;
 • - за власним бажанням у зв’язку з переведенням чоловіка на роботу в іншу місцевість, згідно зі ст. 38 КЗпП України. До заяви додаю довідку з місця роботи чоловіка;
 • - за власним бажанням у зв’язку з переїздом на нове місце проживання, згідно зі ст.. 38 КЗпП України;
 • - за власним бажанням у зв’язку з неможливістю проживати в даній місцевості , згідно зі ст.. 38 КЗпП України. До заяви додаю довідку ЛЛК____лікарні від ______;
 • - за власним бажанням у зв’язку з прийняттям на іншу роботу за конкурсом, згідно зі ст.. 38 КЗпП України;
 • - за власним бажанням у зв’язку з захворюванням , згідно зі ст.. 38 КЗпП України. До заяви додаю довідку ЛЛК __________ лікарні від ________;
 • - за власним бажанням у зв’язку з виходом на пенсію за віком (за вислугою років), згідно зі ст.. 38 КЗпП України;
 • - за власним бажанням у зв’язку з переходом в іншу школу , згідно зі ст.. 38 КЗпП України;
 • - за власним бажанням у зв’язку з необхідністю догляду за хворим членом сім'ї, згідно зі ст.. 38 КЗпП України. До заяви додаю довідку – висновок ЛТЕК___________ лікарні від _________№_________;
 • - за власним бажанням у зв’язку з вступом на навчання з відривом від роботи у _____________________, згідно зі ст.. 38 КЗпП України. До заяви додаю довідку __________________ «Про зарахування на навчання» від _________;
 • - за власним бажанням у зв’язку з вагітністю , згідно зі ст.38 КЗпП України. До заяви додаю довідку – рекомендацію ЛЛК ____________ лікарні від_____;
 • - за власним бажанням у зв’язку з необхідністю догляду за дитиною до досягнення нею 14 річного віку, згідно зі ст.. 38 КЗпП України. До заяви додаю довідку – рекомендацію ЛЛК ______________ лікарні від ____ ;
 • - за власним бажанням у зв’язку з необхідністю догляду за дитиною – інвалідом , згідно зі ст.. 38 КЗпП України. До заяви додаю довідку – висновок ЛТЕК __________лікарні від _______;
 • - за угодою сторін згідно п.1 ст. 36 КЗпП України;
 • - у зв’язку з закінченням строку трудового договору згідно з п.2 ст. 36 КЗпП України;
 • - у зв’язку з призовом на військову службу згідно з п.3 ст.36 КЗпП України. До заяви додаю повістку___________ від ________;
 • - у зв’язку з вступом на військову службу згідно з п.3. ст.. 36 КЗпП України.
 • - у зв’язку з направленням на альтернативну (невійськову) службу згідно з п.3 ст.36 КЗпП України. До заяви додаю направлення ___________ від _____;
 • - у зв’язку з переведенням на роботу (посада) в (повна назва установи) згідно з п.5. ст.36 КЗпП України. До заяви додаю лист –згоду директора СШ про прийняття мене на роботу;
 • - у зв’язку з переходом на виборну посаду в (назва установи) згідно з п.5. ст.36 КЗпП України. До заяви додаю рішення __________________ від _____ №______;
 • - у зв’язку зі зміною істотних умов праці згідно з п.6. ст.. 36 КЗпП України . Прошу виплатити вихідну допомогу у розмірі середньомісячного заробітку;
 • - у зв’язку з підставами , передбаченими контрактом згідно з п.8. ст.. 36 КЗпП України.

Юрисконсульт Машевська Л.А.

Кiлькiсть переглядiв: 2716

Коментарi

 • Term Paper Writer

  2018-02-27 12:26:10

  essays essays critical essays [url=http://essays.store]essays[/url]...

 • Writing My Essay

  2018-02-24 23:18:25

  essays george orwell best american essays college edition essays [url=http://essays.store]essays[/url]...

 • Timothypr

  2018-02-09 13:17:41

  you have an incredible blog right here! would you wish to make some invite posts on my weblog? http://hellowh983mm.com...

 • Davidpep

  2017-04-05 06:05:13

  Do you feel the pain of acid reflux? Do you feel a fire inside your chest? Are you miserable? Are you ready for the issues to stop? Continue reading to find out how. Keep reading to learn to control acid reflux for good and to end the misery for good. You may need to balance out hydrochloric acid amounts in your body if you want to reduce acid reflux and its symptoms. You can do this, for instance, by using sea salt rather than table salt. Sea salt has chloride and minerals that are good for the stomach and prevent acid...