• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформатизація та компютеризація

Презентація національного проекту «Відкритий світ»

На виконання доручення Президента України В.Ф.Януковича від 11.09.2013р. № 1-1/2360 щодо забезпечення ефективної реалізації національного проекту «Відкритий світ- створення інформаційно –комунікаційної освіти мережі національного рівня на базі технологій радіозв’язку четвертого покоління (4G)» Державним агентством з інвестицій та управління національними проектами України 5 листопада 2013р. на базі Луцької гімназії імені М.Кравчука було проведено презентацію – оголошення конкурсу для участі у вищезазначеному проекті.

Учасниками даного заходу була група вчителів районної гімназії, які є учасниками у другому етапі національного проекту «Відкритий світ».

Для цього адміністрація закладу направила лист готовності до участі у другому етапі.

Про себе було повідомлено, що на даний час Любомльський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – районна гімназія» імені Н.Ужвій включена у список ЗНЗ, учасників інноваційного освітнього проекту «Освітньо – інформаційне середовище як фактор цілісного розвитку особистості».

У даному експерименті беруть участь учні 1-го класу.

Належним чином заявили про свою принципову готовність і бажання брати участь в другому етапі проекту і учні 7 – Б класу, за згодою батьків.

Педагогічні працівники, які бажають брати участь в експерименті мають підтверджений рівень володіння ІКТ.

Для забезпечення успішного проведення експерименту гімназія має належний технологічний стан будівель і споруд, компактне розташування предметних кабінетів, у яких здійснюватиметься експериментальний процес. Укомплектованість штатним методичним персоналом достатня для забезпечення постійного методичного нагляду за всіма учнями, які заявили про бажання брати участь у проекті.

Усі учасники готові брати участь в експериментальному проекті «Відкритий світ» у 2013-2015 р.


Інформатизація в школах району

Для сучасного суспільства впровадження інноваційних технологій в освіту має не стільки теоретичне, скільки прагматичне значення, оскільки в умовах глобалізації воно стосується розвитку та перспектив, які пов’язані з так званими «високими технологіями».

Державна програма «Сто відсотків» здійснює державне регулювання одного із стратегічних напрямків освітніх змін на сучасному етапі інформатизації освіти.

На виконання цієї програми на період до 2015 року передбачено 530,0 тис.грн. у цьому році виділено 60 тис. грн. для закупівлі комп’ютерів школи I ступенів.

Відповідно до державного Реєстру забезпечення ЗНЗ сучасними ПК та НКК в навчальних закладах встановлено 34 НКК. Комплексами забезпечені всі ЗНЗ I-III ст. (271 ПК у складі НКК) та 13 I-II ступенів (86 ПК у складі НКК). Загальна кількість ПК у загальноосвітніх навчальних закладах нараховує 357 ПК. Середня кількість учнів на 1 ПК в районі складає 14 учнів. За останні роки в школі було придбано 2 НКК (Вишнівський НВК, Гущанський НВК) та 40 ПК у школи I-II ст. За минулий рік у школи надійшло 6 ПК спонсорської допомоги.

Відсоток НКК до потреби складає: по місту- 100%, по селу- 72%.

В професійній діяльності учителя, як інформаційний ресурс, дедалі більшого значення набуває Інтернет. Сьогодні Інтернет для вчителя є не просто корисним, а необхідним.

І той же час, ще далеко не всі уявляють як правильно знаходити та використовувати величезні інформаційні можливості мережі на практиці.

В усіх школах міста є доступ до мережі Інтернет, проте в багатьох школах району доступ повільний і часто буває недоступний (Хворостівська ЗОШ, Висоцька ЗОШ, Забузька ЗОШ, Зачернецька ЗОШ).

У навчальних закладах I-II та I-III ступенів використовувались у навчально- виховному процесі- 10 мультимедійних проекторів, 6- мультимедійні дошки., а також 243 програм навчального призначення.

Пошук інформації- одне з найпоширеніших, але разом з тим, і одне з найпоширеніших, але разом з тим, і одне з найскладніших завдань. Пошук інформації в Інтернеті стає мистецтвом і вимагає певного досвіду і знань, якими сучасній людині необхідно володіти. Отже, питання про те, як професійно працювати з інформаційними Інтернет- ресурсами є надзвичайно актуальним.

Кожний навчальний заклад та відділ освіти протягом навчального вели значну роботу зі створення та підтримки Веб- сайтів.

Усі навчальні заклади мають електронну скриньку і мають можливість працювати з електронною поштою.

На реалізацію програми Інтел «Навчання для майбутнього» та з метою підвищення кваліфікації вчителів ЗНЗ щодо комплексного використання інноваційних педагогічних та інформаційно- комунікаційних технологій у навчальному процесі в районі пройшло навчання 639 вчителів, що становить 89%.

На базі ВІППО проведено тренінги для вчителів інформатики «Основи візуального програмування», «Основи Інтернету», «Основи веб- дизайну».

Активно впроваджуються сучасні інформаційно- комунікаційні технології у районній гімназії, ЗОШ №3 м.Любомля, Хворостівській ЗОШ, Мосирській ЗОШ.

В усіх школах запроваджена система електронного обліку навчальної літератури «Шкільний підручник».

Широко використовуються педагогічним ППЗ в класно- урочній системі навчання, впроваджується в навчальний процес комп’ютерна система тренувальних тестувань для одинадцятикласників.

Серед кращих можна назвати:

- Сулік В.О.- вчитель фізики Полапська ЗОШ.

- Музичного мистецтва Рівненського НВК, Домаль М.М. вчитель Машівського НВК.

- Пилипчук Л.І.- вчитель англійської мови Радехівської ЗОШ.

- Жучик Н.Д. – вчитель географії ЗОШ №3 м.Любомля.

- Пасаман О.М.- вчитель математики районної гімназії.

Районний МК не стоїть осторонь. Лише за останні роки проведені семінари з учителями по використанню нових комп’ютерних технологій, а саме «Використання Веб 2.0 технологій для організації самостійного, дистанційного навчання», «Особливості викладання візуальних мов програмування». Проводилась робота з вчителями предметниками по програмі курсів користувачів сучасним програмним забезпеченням.

Але поряд з цим у роботі з даного питання виникають і ряд нерозв’язаних завдань:

- ще не повністю завершена комп’ютеризація навчальних закладів району, зокрема шкіл I ст. та 5 шкіл I-II ст. не має ПКК.

- Використання безпровідних технологій виходу в мережу Інтернет. Вирішивши ці питання автоматично відпадуть проблеми без документарного передавання інформації, стабільність у роботі електронної пошти та підтримки веб- сайтів навчальних закладів.

Ми свідомо розуміємо, що комп’ютер не може замінити живого емоційного спілкування вчителя та учня, проте розглядаємо інформаційно- комунікаційні технології як важливий інструмент навчально- виховного процесу в сучасному інформаційному суспільстві.

Школа в усі часи була і залишається своєрідною моделлю, дзеркалом, яке відбиває життя і проблеми свого суспільства, тому освіта сьогодні- важливий чинник управління змінами суспільства. Вона має стати засобом підвищення добробуту громадян, чинником емоційної стабільності і гарантом безпеки країни. А для цього система освіти повинна забезпечити учням якісну освіту з урахуванням індивідуальних особливостей і здібностей, батькам- упевненість за долю дітей, працівникам освіти- гідні умови праці і життя, умови для професійного росту, самореалізації. З цією метою необхідно впроваджувати в навчально- виховний процес інноваційні комп’ютерні технології, орієнтовані на особистість учня.

Одним із ефективних засобів, які забезпечують рівний доступ до якісної освіти, є інформаційно-комунікаційні технології. Державна цільова програма «Сто відсотків», яка передбачає у період до 2015 року їх стовідсоткове впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів.Дану програму схвалено розпорядженням голови райдержадміністрації.Розробником її є райво. На її реалізацію в районі передбачено 530 тис.грн (кошти місцевого бюджету).

Важливою ознакою цієї програми є комплексний підхід до проблеми інформатизації : на відміну від попередніх, її реалізація передбачає не тільки забезпечення навчальними комп’ютерними комплексами, а й вирішення проблем, пов’язаних з її ефективним використанням.

Введення в дію даної програми дасть змогу вирішити такі проблеми:

- формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

- розвиток особистісних якостей учня та його адаптація у світовому інформаційному просторі;

- інтенсифікація навчання і виховання за рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій;

- удосконалення науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу.

У системі освіти району створені і функціонують інформаційна мережа, мережа зв’язку, впроваджена система документообігу.

У загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах району за рахунок різних джерел фінансування встановлено 368 одиниць комп’ютерної техніки, працює 34 НКК, використовується 287 програмних засобів. На одне робоче місце,оснащене комп’ютером, припадає 14 учнів.

У 2012 році значно активізувалась робота з навчання вчителів за програмою «Інтел. Навчання для майбутнього». Курси пройшли : по школах - 564 педагоги (72,7%) ; по дошкільних закладах – 6 вихователів (4%).

Програма «Сто відсотків» - в дію

Відповідно до постанови кабінету міністрів України від 13 липня 2011 року № 752 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти», Державної цільової програми впровадження у навчально – виховний процес інформаційно – комунікаційних технологій « Сто відсотків» на період до 2015 року, з метою формування та змістовного наповнення сучасного електронного інформаційного навчального середовища системи дошкільної та загальної середньої освіти у навчальних закладах району встановлено 339 одиниць комп’ютерної техніки, з них у місці – 106, 233 – у селі. Працює 32 НКК, з них 25 у сільських навчальних закладах , 7 у міських, що становить 89%. Майже всі навчальні заклади (94%) мають можливість працювати у мережі Інтернет.

Відділом освіти цілеспрямовано проводяться заходи щодо подальшої комп’ютеризації шкільних бібліотек. ( 19 шкільних бібліотек ЗНЗ I-III та I-II ступенів), 53% підключено до мережі Інтернет.

На виконання програми «Сто відсотків» передбачено 60 тис. грн. для придбання комп’ютерів у школи I ступенів, що дають можливість проводити уроки інформатики згідно нових Державних стандартів.

Кожна школа та районний відділ освіти мають власну поштову скриньку. Це надало можливість оперативного обліку інформацією, її збирання та опрацювання.

Інформаційні технології є важливим інструментом поліпшення якості освіти, оскільки дають змогу необмежено розширити доступ до інформації.

Створено 21 сайт ЗНЗ, триває робота над створенням шкільних медіа тек.

Для полегшення планування навчального процесу, зменшення можливих помилок як у школах, так і у відділі освіти, встановлення більш міцних зв’язків між школою, дітьми та батьками та на виконання наказу управління освіти і науки Волинської державної адміністрації № 302 від 16.05.2013р. та на впровадження проекту «Україна ІСУО» відділ освіти зареєструвався в ІСУО.

Призначено відповідальну особу для впровадження проекту на середньому рівні.

На базі двох шкіл району пройшли курси за програмою «Інтел.Навчання для майбутнього» 89% вчителів. Педагогічні працівники опанували проектно – дослідницьку методику, роботу з мультимедіа та Інтернет – ресурсами , розробку власних проектів з використанням інформаційних технологій.

Проте незважаючи на вжиті заходи, у зв’язку з введенням нової програми вивчення інформатики, комп’ютерних класів не вистачає. Низький рівень підготовки вчителів ЗНЗ по питаннях використання інформаційно- комунікаційних технологій в навчально – виховному процесі

- відсутність служби технічної підтримки, яка б забезпечувала спроможність програмних засобів у навчальному процесі.

- відсутність мережі електронних бібліотек та цифрових архівів інформаційних і методичних ресурсів з навчальних предметів.

Кiлькiсть переглядiв: 1014

Коментарi

  • Jamescrask

    2017-04-22 10:32:58

    If your partner complains that you snore during your sleep, or if you wake up in the morning feeling tired and grouchy, you may have a common sleep disorder called sleep apnea. This means that at night, your airway is blocked and you stop breathing during your sleep. If you have this condition, you need to find treatment right away to avoid further problems. Skip sleeping pills if you are prone to bouts of sleep apnea. You may feel you need them to get to sleep, but they have a similar effect as alcohol on the body...